UPS Networking Day 2019! 

Den andra december gick UPS networking day för första gången av stapeln. 
Projektgruppen om fem personer tillsattes på initiativ av Kontaktutskottet och planerade eventet under merparten av höstterminen. 

Idén var från början att anordna en renodlad karriärmässa, men när projektgruppen träffades fortlöpande vid planeringsmöten vidgades visionen för det UPS Networking Day skulle komma att innebära. Slutresultatet för UPS Networking Day 2019,  blev en karriärmässa med ett övergripande tema; “Climate, Migration and Conflict.”

Vid karriärmässan gavs studenter inom de olika samhällsvetenskapliga områdena möjligheten att interagera med de potentiella framtida arbetsplatserna VETA Advisor, Prime, FOI och Fores, samt fackförbunden Akademikerförbundet SSR, ST och Vision.    

Temat tog sig uttryck genom två lärorika föreläsningar i Ostromsalen. Inledningsvis diskuterade Anna Hammargren, den svenska ambassadören för Mellanöstern och Nordafrika, olika konfliktmönster i MENA-regionen, deras koppling till migration samt konfliktsituationens framtida utveckling. 

Därefter föreläste Jakop Dalunde, politiker med erfarenhet som Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna med särskild kunskap inom klimat- och miljöfrågor, om EU:s klimatpolicy och hur unionen kan utvecklas för att bemöta de utmaningar vi står inför. 

Men vi nöjde oss inte där. Efter två givande föreläsningar följde huvudnumret, en paneldiskussion på ämnet Climate Induced Migration där Dominque Lim var moderator. Deltagarna var Per Karlsson, f.d. Head of Development Cooperation Somalia, svenska ambassaden, Niga Hamasor, partner och konsult vid VETA Advisor, Elin Jakobsson, forskare inom områdena klimatrelaterad migration, internationella migrationsregimer och globalt policyskapande samt Jakop Dalunde. 

Projektgruppen skötte all logistik samt hade löpande mailkontakt med företagsrepresentanter, föreläsare, paneldeltagare, sponsorer och programsamordnare Marie Nylund. Det var ett roligt och lärorikt uppdrag och trots att vi stötte på en del hinder på vägen var vi stolta över resultatet. 

Det är även på sin plats att ge Kommunikation- och Marknadsföringsutskottet (KoMa) beröm för deras ambitiösa arbete med projektets marknadsföring och framtagande av logga. Det är mycket tack vare detta samarbete som så många deltog vid föreläsningarna, paneldiskussionen och karriärmässan. 

Vi vill tacka alla som deltog och hoppas att UPS Networking Day blir en återkommande del av föreningens verksamhet, vi kan intyga att det var en häftig erfarenhet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *